U bevindt zicht hier: Home > Informatie > Vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?
Het bestuur van Swift hecht belang aan een sociaal veilige sportomgeving, waarin sporters met plezier en vertrouwen kunnen groeien en bloeien. Maatregelen om een sociaal veilige sportomgeving te creëren, zijn daarbij van groot belang om ongewenst gedrag te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan structureel pesten, bedreigingen, mishandeling, discriminatie of (seksuele) intimidatie.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon is een door het NOC*NSF gecertificeerd persoon die binnen de sportvereniging is aangesteld als neutraal contactpersoon. Wanneer je vindt dat er geen sprake is van een sociaal veilige sportomgeving en daarmee niet naar je directe begeleiding kunt of durft, ga je naar de vertrouwenscontactpersoon van je vereniging.

Wie is onze vertrouwenscontactpersoon?
Onze vertrouwenscontactpersoon is Silvia Kuiper, de moeder één van onze jeugdleden en als zodanig bij de tafeltennisvereniging betrokken.

Wat kan je van een vertrouwenscontactpersoon verwachten?
Wanneer je melding wilt maken van een vorm van ongewenst gedrag, neem dan contact met de vertrouwenscontactpersoon op. Je kan een afspraak maken om je melding of klacht te bespreken.  Afhankelijk van de melding kan er doorverwezen worden naar de juiste personen of instanties of naar een speciaal daarvoor opgeleide vertrouwenspersoon die verdere stappen onderneemt, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van reguliere hulpverlening. De vertrouwens contactpersoon is er voor zowel der sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

Een melding / klacht kan anoniem aan het bestuur van Swift gerapporteerd worden zodat er indien nodig maatregelen kunnen worden genomen waarmee de sociale veiligheid van de sportomgeving verder wordt verbeterd.

Silvia doet ongevraagd voorstellen aan het bestuur op welke wijze ongewenst gedrag binnen de vereniging kan worden tegengegaan. Dit alles met maar een doel: een sociaal veilige sportomgeving bij Swift!

Meer weten?
Meer informatie over de vertrouwenscontactpersoon, vind je op de NOC-NSF website maar je kan natuurlijk ook contact met Silvia opnemen.

Silvia Kuiper
E-mail    : vcp@ttvswift.nl
Telefoon : 06-14157516